Język angielski

1

W ramach projektu "Kolorowy Świat Nauki" utworzonych zostało 36 grup języka angielskiego przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.

Priorytetem zajęć jest, pozostając w zgodzie z główną myślą projektu, wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe oraz mających potrzebę korzystania z zajęć pozalekcyjnych.

Rola znajomości języka angielskiego w obecnym świecie jest niepodważalna. Niestety, system oświaty nie zawsze umożliwia pełne wykorzystanie możliwości uczniów jak i zaspokojenie ich potrzeb poznawczych. Aby zniwelować różnice edukacyjne staramy się w swojej pracy wprowadzać zagadnienia interesujące dla słuchaczy oraz pomóc im w przyswojeniu materiału wykorzystując fakt, iż grupy są mniej liczne. Ponadto, zajęcia są prowadzone z użyciem nowoczesnych technologii w tym tablic multimedialnych w specjalnie zaadaptowanych salach, co wydaje się być szczególnie atrakcyjne dla uczniów jak i lektorów.

W pracy korzystamy z podręczników jak i pomocy dydaktycznych (w tym oprogramowania dedykowanego do tablic interaktywnych) renomowanych wydawnictw Longman i Oxford.

Do realizacji zadań projektowych zatrudnioną wykwalifikowaną kadrę. Są to młodzi ludzie pełni pasji i zaangażowania, chętnie podejmujący trud pracy z nowoczesnymi technologiami. Ich codzienna praca jest stale monitorowana zarówno przez szkołę Rainbow English jak i metodyka zatrudnionego w projekcie. Wszystko po to, by w pełni wykorzystać środki finansowe oraz możliwości, jakie stwarza projekt.

Wśród lektorów angielskiego pracują:

• mgr Joanna Dutka

• mgr Elżbieta Dziedzic

• mgr Marta Smolińska

• mgr Joanna Janicka

• Monika Sarul

• Agata Śmiałkowska

• Karolina Pawliszak

• Izabela Kobylańska

 

Kontakt ze szkołą językową poprzez: www.rainbow-english.pl

 

Rainbow_English_LOGO_Final_3

 

 

 

 

 

Galeria z wyprawy do parku linowego i zoo